Naloga

Kot izbirni predmet smo si lahko v prvem letniku na Fakulteti za matematiko in fiziko (smer Fizika) izbrali predmet Projektno delo. Pri predmetu smo dobili ekperimentalno nalogo odprtega tipa, ki smo jo morali rešiti v danem času. Ta spletna stran je nastala kot poročilo pri omenjenem predmetu. Naša skupina je dobila sledeča navodila:

"Če postavimo ping-pong žogico v navpični zračni curek, lahko dosežemo, da le ta lebdi v zraku. Žogica bo lebdela v zračnem curku tudi, če ga nagnemo za določen kot. Raziščite pojav in poiščite takšne parametre, da boste dosegli čim večji kot pri katerem žogica še stabilno lebdi v zračnem curku."

Po prejetju naloge smo imeli tri tedne (tri seanse po 2-3 ure) ko smo opravili vse eksperimente, nato pa še dva tedna za oddajo poročila.

Naloga za katero je bila zadolžena naša skupina je bila vzeta iz letošnjega tekmovanja IYPT (International Young Physicists' Tournament). To je mednarodno srednješolsko tekmovanje, ki temelji na praktičnih poskusih in predtavitvi ugotovitev. Tako da smo delali v sodelovanju z letošnjo slovensko ekipo, ki se pripravlja za to tekmovanje.